1430855454truot trai.jpg
1430855808left.jpg
1436232761baner-sua-laptop-viet-a.jpg

Bàn phím laptop Sony VGNFW VGN-FW390J VGN-FW390N VGN-FW390 keyboard

keyboard Sony VGNFW VGN-FW390J VGN-FW390N VGN-FW390


Bảo hành: 12 tháng

Giá: 400.000 Đ

Giá khuyến mại: 340.000 Đ

In báo giá

Làm việc 8H-20H

Bàn phím thay thế được cho các model laptop: Sony VGN-FW390J VGN-FW390N VGN-FW390 VGN-FW100 VGN-FW130E VGN-FW130E/W VGN-FW130N VGN-FW130N/W VGN-FW139E VGN-FW139E/H VGN-FW139N VGN-FW139N/H VGN-FW139N/W VGN-FW140E VGN-FW140E/H VGN-FW140E/W VGN-FW140N VGN-FW140N/W VGN-FW145E VGN-FW145E/W VGN-FW148J/H VGN-FW150E VGN-FW150E/W VGN-FW160E VGN-FW160E/H VGN-FW170J VGN-FW170J/H VGN-FW170J/W VGN-FW180E VGN-FW180E/H VGN-FW190 VGN-FW190E VGN-FW190EFH VGN-FW190EFW VGN-FW190N VGN-FW190U VGN-FW198U VGN-FW198U/H VGN-FW226 VGN-FW226J/H VGN-FW226J/W VGN-FW230J VGN-FW230J/W VGN-FW235J VGN-FW235J/B VGN-FW235J/H VGN-FW240J/B VGN-FW240J/H VGN-FW240J/W VGN-FW245J VGN-FW245J/H VGN-FW246J VGN-FW246J/B VGN-FW248 VGN-FW248J VGN-FW248J/B VGN-FW248J/E VGN-FW248J/H VGN-FW250J VGN-FW250J/H VGN-FW260J VGN-FW260J/B VGN-FW260J/H VGN-FW260J/W VGN-FW265J/B VGN-FW265J/H VGN-FW265J/W VGN-FW270J VGN-FW270J/B VGN-FW270J/H VGN-FW270J/W VGN-FW270J/H VGN-FW280J VGN-FW280J/H VGN-FW280J/B VGN-FW285J/H VGN-FW285J/W VGN-FW290 VGN-FW290J VGN-FW290JRB VGN-FW290JTB VGN-FW290JTH VGN-FW290JTW VGN-FW290N VGN-FW290Y VGN-FW292 VGN-FW292J VGN-FW292Y VGN-FW298Y/H VGN-FW340J VGN-FW340J/B VGN-FW340J/H VGN-FW340J/W VGN-FW350J VGN-FW350J/B VGN-FW350J/H VGN-FW350J/W VGN-FW355J/H VGN-FW370J VGN-FW370J/B VGN-FW370J/H VGN-FW373J VGN-FW373J/B VGN-FW373J/H VGN-FW373J/W VGN-FW375J VGN-FW375J/B VGN-FW375J/H VGN-FW375J/W VGN-FW378J VGN-FW378J/B VGN-FW378J/H VGN-FW378J/W VGN-FW390 VGN-FW390J VGN-FW390N VGN-FW390Y VGN-FW398Y VGN-FW398Y/B VGN-FW398Y/H VGN-FW398Y/W Part Number: 148084721 81-31105002-04 Compatible Model: VGN-FW21J, VGN-FW5ZRF/H, VGN-FW11ZRU, VGN-FW46M, VGN-FW41M/H, VGN-FW56SR, VGN-FW4, VGN-FW11L, VGN-FW31M, VGN-FW54J, VGN-FW21MR, VGN-FW5ZTF/H, VGN-FW11ZU, VGN-FW46S, VGN-FW41E/H, VGN-FW56Z, VGN-FW41E/W, VGN-FW11LR, VGN-FW51ZF/H, VGN-FW54M, VGN-FW21SR, VGN-FW21Z, VGN-FW46Z, VGN-FW, VGN-FW56ZR, VGN-FW41ET/H, VGN-FW11M, VGN-FW51MF/H, VGN-FW54Mkeyboard PN: 148084721 81-31105002-04

Sản phẩm tương tự

 • Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-Y VPCY Keyboard

  Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-Y VPCY Keyboard

  Giá: 0 Đ

  Giá KM: 0 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-Y VPCY Keyboard

  Giá bán: 0 Đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-S VPCS Keyboard

  Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-S VPCS Keyboard

  Giá: 350.000 Đ

  Giá KM: 335.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-S VPCS Keyboard

  Giá bán: 335.000 Đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-F VPCF Keyboard

  Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-F VPCF Keyboard

  Giá: 0 Đ

  Giá KM: 0 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-F VPCF Keyboard

  Giá bán: 0 Đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-CW VPCCW Keyboard

  Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-CW VPCCW Keyboard

  Giá: 300.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop SONY VAIO VPC-CW VPCCW Keyboard

  Giá bán: 250.000 Đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-TZ VGNTZ Keyboard

  Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-TZ VGNTZ Keyboard

  Giá: 0 Đ

  Giá KM: 0 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-TZ VGNTZ Keyboard

  Giá bán: 0 Đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-TX VGNTX Keyboard

  Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-TX VGNTX Keyboard

  Giá: 0 Đ

  Giá KM: 0 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-TX VGNTX Keyboard

  Giá bán: 0 Đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím SONY VAIO VGN-T VGNT Keyboard

  Bàn phím SONY VAIO VGN-T VGNT Keyboard

  Giá: 0 Đ

  Giá KM: 0 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím SONY VAIO VGN-T VGNT Keyboard

  Giá bán: 0 Đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-SZ VGNSZ Keyboard

  Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-SZ VGNSZ Keyboard

  Giá: 0 Đ

  Giá KM: 0 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop SONY VAIO VGN-SZ VGNSZ Keyboard

  Giá bán: 0 Đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 •  1   2   3   4   5       

Tư vấn sửa chữa: 04.66.723.999

Kinh doanh 1: 0964.704.666
Kinh doanh 2: 0967.889.114
Kinh doanh 3: 0964.704.666
Hỗ trợ kĩ thuật 1: 04.66.723.999
Hỗ trợ kĩ thuật 2: 04.66.723.999