1430855454truot trai.jpg
1430855808left.jpg

Sạc laptop

1436232761baner-sua-laptop-viet-a.jpg

Sạc laptop

(0)
37 Link kiện
 • Sạc laptop Lenovo 20v - 4.5A Adapter

  Sạc laptop Lenovo 20v - 4.5A Adapter

  Giá: 340.000 Đ

  Giá KM: 280.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Lenovo 20v - 4.5A Adapter

  Giá bán: 280.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Lenovo 20v - 4.5A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Toshiba 15v - 5A Adapter

  Sạc laptop Toshiba 15v - 5A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Sạc laptop Toshiba 15v - 5A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Toshiba 15v - 5A


  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Sony Vaio 19v - 4.7A Adapter

  Sạc laptop Sony Vaio 19v - 4.7A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Sony Vaio 19v - 4.7A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Sony Vaio 19v - 4.7A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Asus 19v - 2.1A Adapter

  Sạc laptop Asus 19v - 2.1A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: 24 tháng tháng

  Sạc laptop Asus 19v - 2.1A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Asus 19v - 2.1A
  Bảo hành: 24 tháng tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Dell 19.5v - 4.62A Adapter

  Sạc laptop Dell 19.5v - 4.62A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Sạc laptop Dell 19.5v - 4.62A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Dell 19.5v - 4.62A


  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Samsung 19v - 3.16A Adapter

  Sạc laptop Samsung 19v - 3.16A Adapter

  Giá: 450.000 Đ

  Giá KM: 290.000 Đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Sạc laptop Samsung 19v - 3.16A Adapter

  Giá bán: 290.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 24 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc Pin HP 19V - 4.7A Chân kim Adapter

  Sạc Pin HP 19V - 4.7A Chân kim Adapter

  Giá: 390.000 Đ

  Giá KM: 295.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc Pin HP 19V - 4.7A Chân kim Adapter

  Giá bán: 295.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter HP 19V - 4.7A Chân kim


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Acer 19v - 3.42A Adapter

  Sạc laptop Acer 19v - 3.42A Adapter

  Giá: 460.000 Đ

  Giá KM: 290.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Acer 19v - 3.42A Adapter

  Giá bán: 290.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Acer 19v - 3.42A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Samsung 19V - 4.7A Adapter

  Sạc laptop Samsung 19V - 4.7A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Samsung 19V - 4.7A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Samsung 19V - 4.7A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Sony Vaio 19v - 3.9A Adapter

  Sạc laptop Sony Vaio 19v - 3.9A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Sony Vaio 19v - 3.9A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Sony Vaio 19v - 3.9A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Lenovo 20v - 3.25A Adapter

  Sạc laptop Lenovo 20v - 3.25A Adapter

  Giá: 300.000 Đ

  Giá KM: 270.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Lenovo 20v - 3.25A Adapter

  Giá bán: 270.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Lenovo 20v - 3.25A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Toshiba 19v - 3.42A Adapter

  Sạc laptop Toshiba 19v - 3.42A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Sạc laptop Toshiba 19v - 3.42A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Toshiba 19v - 3.42A


  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Acer 19v - 4.74A Adapter

  Sạc laptop Acer 19v - 4.74A Adapter

  Giá: 480.000 Đ

  Giá KM: 295.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Acer 19v - 4.74A Adapter

  Giá bán: 295.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Acer 19v - 4.74A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Dell 19.5v - 4.62A Slim Adapter

  Sạc laptop Dell 19.5v - 4.62A Slim Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Sạc laptop Dell 19.5v - 4.62A Slim Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Dell 19.5v - 4.62A Slim


  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc Pin HP 19V - 4.7A Chân vàng Adapter

  Sạc Pin HP 19V - 4.7A Chân vàng Adapter

  Giá: 380.000 Đ

  Giá KM: 280.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc Pin HP 19V - 4.7A Chân vàng Adapter

  Giá bán: 280.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter HP 19V - 4.7A Chân vàng


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Sony Vaio 19.5v - 3.3A Adapter

  Sạc laptop Sony Vaio 19.5v - 3.3A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Sony Vaio 19.5v - 3.3A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Sony Vaio 19.5v - 3.3A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Lenovo 19v - 4.74A Adapter

  Sạc laptop Lenovo 19v - 4.74A Adapter

  Giá: 300.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Sạc laptop Lenovo 19v - 4.74A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Lenovo 19v - 4.74A


  Bảo hành: 36 tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Toshiba 19v - 3.95A Adapter

  Sạc laptop Toshiba 19v - 3.95A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Sạc laptop Toshiba 19v - 3.95A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Toshiba 19v - 3.95A


  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • sạc laptop tablet Toshiba 19V - 3.42A adapter

  sạc laptop tablet Toshiba 19V - 3.42A adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  sạc laptop tablet Toshiba 19V - 3.42A adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:

  adapter laptop tablet Toshiba 19V - 3.42A

  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

 • Sạc laptop Dell 19v - 3.42A Adapter

  Sạc laptop Dell 19v - 3.42A Adapter

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Sạc laptop Dell 19v - 3.42A Adapter

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter laptop Dell 19v - 3.42A
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

  - Dùng thử sạc trong 01 tháng không hài lòng công ty hoàn lại tiền.

  - Miễn phí vận chuyển giao hàng.

Tư vấn sửa chữa: 04.66.723.999

Kinh doanh 1: 0964.704.666
Kinh doanh 2: 0967.889.114
Kinh doanh 3: 0964.704.666
Hỗ trợ kĩ thuật 1: 04.66.723.999
Hỗ trợ kĩ thuật 2: 04.66.723.999