1430855454truot trai.jpg
1430855808left.jpg

Bàn phím Gateway Keyboard Notebook Gateway

1436232761baner-sua-laptop-viet-a.jpg

Bàn phím Gateway Notebook Keyboard

(0)
15 Link kiện
 • Bàn phím Gateway EC19C07V keyboard

  Bàn phím Gateway EC19C07V keyboard

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 290.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím Gateway EC19C07V keyboard

  Giá bán: 290.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  keyboard Gateway EC19C07V
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím Gateway ID49C ID49C11u ID49C12u ID49C14u ID49c04h ID49c05h ID49c09h ID49c07u ID49c13u Key

  Bàn phím Gateway ID49C ID49C11u ID49C12u ID49C14u ID49c04h...

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 350.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím Gateway ID49C ID49C11u ID49C12u ID49C14u ID49c04h ID49c05h ID49c09h ID49c07u ID49c13u Key

  Giá bán: 350.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Gateway ID49C ID49C11u ID49C12u ID49C14u ID49c04h ID49c05h ID49c09h ID49c07u ID49c13u
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím Gateway NV77H NV57H77u NV55S17U NV57H NV57H50U NV57H43U NV57H22U NV57H26U NV55S NV75S Key

  Bàn phím Gateway NV77H NV57H77u NV55S17U NV57H NV57H50U NV57H43U...

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 350.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím Gateway NV77H NV57H77u NV55S17U NV57H NV57H50U NV57H43U NV57H22U NV57H26U NV55S NV75S Key

  Giá bán: 350.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Gateway NV77H NV57H77u NV55S17U NV57H NV57H50U NV57H43U NV57H22U NV57H26U NV55S NV75S
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím Gateway NV57H13u NV55S17U NV57H77u NV55S NV57H NV75S NV77H NV77H05u Keyboard

  Bàn phím Gateway NV57H13u NV55S17U NV57H77u NV55S NV57H NV75S...

  Giá: 450.000 Đ

  Giá KM: 390.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím Gateway NV57H13u NV55S17U NV57H77u NV55S NV57H NV75S NV77H NV77H05u Keyboard

  Giá bán: 390.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Gateway NV57H13u NV55S17U NV57H77u NV55S NV57H NV75S NV77H NV77H05u
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím Gateway NV47H NV47h02h NV47h03 Keyboard

  Bàn phím Gateway NV47H NV47h02h NV47h03 Keyboard

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 320.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím Gateway NV47H NV47h02h NV47h03 Keyboard

  Giá bán: 320.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Gateway NV47H NV47h02h NV47h03
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Gateway MX6957 NX510S NX510X MX6958 MX6959 MX6961 Keyboard

  Bàn phím laptop Gateway MX6957 NX510S NX510X MX6958 MX6959 MX6961...

  Giá: 500.000 Đ

  Giá KM: 400.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Gateway MX6957 NX510S NX510X MX6958 MX6959 MX6961 Keyboard

  Giá bán: 400.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Gateway MX6957 NX510S NX510X MX6958 MX6959 MX6961
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Gateway NV47h03h NV47H16V NV47H NV47h02h Keyboard

  Bàn phím laptop Gateway NV47h03h NV47H16V NV47H NV47h02h Keyboard

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 350.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Gateway NV47h03h NV47H16V NV47H NV47h02h Keyboard

  Giá bán: 350.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:

  Bàn phím laptop Gateway NV47h03h NV47H16V NV47H NV47h02h Keyboard

  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Gateway M-6317 M-6750 SA8 SA6 SA1 M-6750 M-6889u M-6888uH Keyboard

  Bàn phím laptop Gateway M-6317 M-6750 SA8 SA6 SA1 M-6750 M-6889u...

  Giá: 700.000 Đ

  Giá KM: 600.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Gateway M-6317 M-6750 SA8 SA6 SA1 M-6750 M-6889u M-6888uH Keyboard

  Giá bán: 600.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Gateway M-6317 M-6750 SA8 SA6 SA1 M-6750 M-6889u M-6888uH
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím Laptop Gateway LT2803 LT40 LT4010 LT2802 Keyboard

  Bàn phím Laptop Gateway LT2803 LT40 LT4010 LT2802 Keyboard

  Giá: 350.000 Đ

  Giá KM: 300.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím Laptop Gateway LT2803 LT40 LT4010 LT2802 Keyboard

  Giá bán: 300.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Laptop Gateway LT2803 LT40 LT4010 LT2802
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Gateway KAL90 TC73 TC78 TC7307h TC7307u TC7308h TC7308u TC7306u TC7804u Series PN:

  Bàn phím laptop Gateway KAL90 TC73 TC78 TC7307h TC7307u TC7308h...

  Giá: 700.000 Đ

  Giá KM: 590.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Gateway KAL90 TC73 TC78 TC7307h TC7307u TC7308h TC7308u TC7306u TC7804u Series PN:

  Giá bán: 590.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Gateway KAL90 TC73 TC78 TC7307h TC7307u TC7308h TC7308u TC7306u TC7804u Series PN: KB.I1400.294 KB.INT00.706 9J.N9482.K0J AENN1J00010 AEZG5R00020 9J.N9482.21D 9J.N9482.11B 9J.N9482.004
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Gateway TC7815C TC7817C TC78 TC7814C Keyboard

  Bàn phím laptop Gateway TC7815C TC7817C TC78 TC7814C Keyboard

  Giá: 500.000 Đ

  Giá KM: 400.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Gateway TC7815C TC7817C TC78 TC7814C Keyboard

  Giá bán: 400.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Gateway TC7815C TC7817C TC78 TC7814C
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Gateway NV59C NV53 NV59 NV73 NV79 Keyboard

  Bàn phím laptop Gateway NV59C NV53 NV59 NV73 NV79 Keyboard

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 290.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Gateway NV59C NV53 NV59 NV73 NV79 Keyboard

  Giá bán: 290.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Gateway NV59C NV53 NV59 NV73 NV79
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Gateway NV57 N214 p5ws0 NV55 Keyboard

  Bàn phím laptop Gateway NV57 N214 p5ws0 NV55 Keyboard

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 300.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Gateway NV57 N214 p5ws0 NV55 Keyboard

  Giá bán: 300.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Gateway NV57 N214 p5ws0 NV55
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Gateway KAV60A ACER Aspire One ZG5 ZG6 ZA8 ZG8 KAV10 KAV60 Keyboard

  Bàn phím laptop Gateway KAV60A ACER Aspire One ZG5 ZG6 ZA8 ZG8...

  Giá: 300.000 Đ

  Giá KM: 240.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Gateway KAV60A ACER Aspire One ZG5 ZG6 ZA8 ZG8 KAV10 KAV60 Keyboard

  Giá bán: 240.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Gateway KAV60A ACER Aspire One ZG5 ZG6 ZA8 ZG8 KAV10 KAV60
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím Gateway LT31 EC14 EC18 PACKARD BELL ZH7 Keyboard

  Bàn phím Gateway LT31 EC14 EC18 PACKARD BELL ZH7 Keyboard

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 290.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím Gateway LT31 EC14 EC18 PACKARD BELL ZH7 Keyboard

  Giá bán: 290.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Gateway LT31 EC14 EC18 PACKARD BELL ZH7
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 1 

Tư vấn sửa chữa: 04.66.723.999

Kinh doanh 1: 0964.704.666
Kinh doanh 2: 0967.889.114
Kinh doanh 3: 0964.704.666
Hỗ trợ kĩ thuật 1: 04.66.723.999
Hỗ trợ kĩ thuật 2: 04.66.723.999