1430855454truot trai.jpg
1430855808left.jpg

Bàn phím dell

1436232761baner-sua-laptop-viet-a.jpg

Bàn phím DELL keyboard

(0)
70 Link kiện
 • Bàn phím Laptop Dell Inspiron M101Z M102Z 1120 1121 1122 X54CT 0X54CT Keyboard

  Bàn phím Laptop Dell Inspiron M101Z M102Z 1120 1121 1122 X54CT...

  Giá: 700.000 Đ

  Giá KM: 590.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím Laptop Dell Inspiron M101Z M102Z 1120 1121 1122 X54CT 0X54CT Keyboard

  Giá bán: 590.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Laptop Dell Inspiron M101Z M102Z 1120 1121 1122 X54CT 0X54CT 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím dell 4110

  Bàn phím dell 4110

  Giá: 145.000 Đ

  Giá KM: 0 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím dell 4110

  Giá bán: 145.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Bàn phím dell 4110
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Vostro 5460 V5460 5460D V5460D keyboard

  Bàn phím laptop Dell Vostro 5460 V5460 5460D V5460D keyboard

  Giá: 700.000 Đ

  Giá KM: 650.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Dell Vostro 5460 V5460 5460D V5460D keyboard

  Giá bán: 650.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  keyboard laptop Dell Vostro 5460 V5460 5460D V5460D 
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop DELL Precision M4600 M6600 M4700 M6700 Latitude E6520 E6530 E5520 E5530 KEYBOARD

  Bàn phím laptop DELL Precision M4600 M6600 M4700 M6700 Latitude...

  Giá: 900.000 Đ

  Giá KM: 750.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop DELL Precision M4600 M6600 M4700 M6700 Latitude E6520 E6530 E5520 E5530 KEYBOARD

  Giá bán: 750.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  KEYBOARD laptop DELL Precision M4600 M6600 M4700 M6700 Latitude E6520 E6530 E5520 E5530
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Inspiron 15 3520 15R 5520 7520 Keyboard

  Bàn phím laptop Dell Inspiron 15 3520 15R 5520 7520 Keyboard

  Giá: 350.000 Đ

  Giá KM: 290.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Inspiron 15 3520 15R 5520 7520 Keyboard

  Giá bán: 290.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Dell Inspiron 15 3520 15R 5520 7520 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Inspiron 14Z-5423 1618l 14Z 5423 14z(N411z) 15Z keyboard

  Bàn phím laptop Dell Inspiron 14Z-5423 1618l 14Z 5423 14z(N411z)...

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 340.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Inspiron 14Z-5423 1618l 14Z 5423 14z(N411z) 15Z keyboard

  Giá bán: 340.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  keyboard laptop Dell Inspiron 14Z-5423 1618l 14Z 5423 14z(N411z) 15Z 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím Laptop Dell Inspiron 17 1749 1764 1564 Keyboard

  Bàn phím Laptop Dell Inspiron 17 1749 1764 1564 Keyboard

  Giá: 350.000 Đ

  Giá KM: 290.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím Laptop Dell Inspiron 17 1749 1764 1564 Keyboard

  Giá bán: 290.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Laptop Dell Inspiron 17 1749 1764 1564 
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Vostro 3360 V3360 V3360D 3360D Inspiron 5323 5423 keyboard

  Bàn phím laptop Dell Vostro 3360 V3360 V3360D 3360D Inspiron 5323...

  Giá: 380.000 Đ

  Giá KM: 340.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Vostro 3360 V3360 V3360D 3360D Inspiron 5323 5423 keyboard

  Giá bán: 340.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  keyboard laptop Dell Vostro 3360 V3360 V3360D 3360D Inspiron 5323 5423 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Inspiron mini 10 1012 1018 keyboard

  Bàn phím laptop Dell Inspiron mini 10 1012 1018 keyboard

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 350.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Inspiron mini 10 1012 1018 keyboard

  Giá bán: 350.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  keyboard laptop Dell Inspiron mini 10 1012 1018 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop DELL XPS 12 13 L321X L322X 13Z 13R 13D Ultrabook Keyboard

  Bàn phím laptop DELL XPS 12 13 L321X L322X 13Z 13R 13D Ultrabook...

  Giá: 350.000 Đ

  Giá KM: 250.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop DELL XPS 12 13 L321X L322X 13Z 13R 13D Ultrabook Keyboard

  Giá bán: 250.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop DELL XPS 12 13 L321X L322X 13Z 13R 13D Ultrabook 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop DELL Inspiron 15 3521 15R-3521 5521 i15RV-1667BLK Dell Vostro 2521 V2521 Keyboard

  Bàn phím laptop DELL Inspiron 15 3521 15R-3521 5521 i15RV-1667BLK...

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 350.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop DELL Inspiron 15 3521 15R-3521 5521 i15RV-1667BLK Dell Vostro 2521 V2521 Keyboard

  Giá bán: 350.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop DELL Inspiron 15 3521 15R-3521 5521 i15RV-1667BLK Dell Vostro 2521 V2521 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6420 E6430 E5420 E5430 Keyboard

  Bàn phím laptop Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6420 E6430...

  Giá: 600.000 Đ

  Giá KM: 450.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6420 E6430 E5420 E5430 Keyboard

  Giá bán: 450.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6420 E6430 E5420 E5430 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop DELL Studio 14 14Z 1440 1450 1455 1457 1458 1470 Keyboard

  Bàn phím laptop DELL Studio 14 14Z 1440 1450 1455 1457 1458 1470...

  Giá: 280.000 Đ

  Giá KM: 235.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop DELL Studio 14 14Z 1440 1450 1455 1457 1458 1470 Keyboard

  Giá bán: 235.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop DELL Studio 14 14Z 1440 1450 1455 1457 1458 1470 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Latitude XT E6420 E6430 XT3 XT2 E5420 E6220 Keyboard

  Bàn phím laptop Dell Latitude XT E6420 E6430 XT3 XT2 E5420 E6220...

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 400.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Latitude XT E6420 E6430 XT3 XT2 E5420 E6220 Keyboard

  Giá bán: 400.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Dell Latitude XT E6420 E6430 XT3 XT2 E5420 E6220 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6420 E6430 E5420 E5430 Keyboard

  Bàn phím laptop Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6420 E6430...

  Giá: 500.000 Đ

  Giá KM: 450.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6420 E6430 E5420 E5430 Keyboard

  Giá bán: 450.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6420 E6430 E5420 E5430 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Latitude XT XT2 XK145 Keyboard

  Bàn phím laptop Dell Latitude XT XT2 XK145 Keyboard

  Giá: 500.000 Đ

  Giá KM: 450.000 Đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Bàn phím laptop Dell Latitude XT XT2 XK145 Keyboard

  Giá bán: 450.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Bàn phím laptop Dell Latitude XT XT2 XK145 Keyboard
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Studio XPS 13 XPS 16 1645 1647 1340 1640 PP35L Keyboard

  Bàn phím laptop Dell Studio XPS 13 XPS 16 1645 1647 1340 1640...

  Giá: 400.000 Đ

  Giá KM: 350.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Studio XPS 13 XPS 16 1645 1647 1340 1640 PP35L Keyboard

  Giá bán: 350.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Dell Studio XPS 13 XPS 16 1645 1647 1340 1640 PP35L 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell VOSTRO 2420 V2420 Keyboard

  Bàn phím laptop Dell VOSTRO 2420 V2420 Keyboard

  Giá: 330.000 Đ

  Giá KM: 290.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell VOSTRO 2420 V2420 Keyboard

  Giá bán: 290.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Dell VOSTRO 2420 V2420
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím laptop Dell Vostro 1440 1445 1550 2520 3460 3560 Keyboard

  Bàn phím laptop Dell Vostro 1440 1445 1550 2520 3460 3560 Keyboard

  Giá: 260.000 Đ

  Giá KM: 235.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím laptop Dell Vostro 1440 1445 1550 2520 3460 3560 Keyboard

  Giá bán: 235.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard laptop Dell Vostro 1440 1445 1550 2520 3460 3560 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Bàn phím Dell Latitude E4310 Keyboard

  Bàn phím Dell Latitude E4310 Keyboard

  Giá: 450.000 Đ

  Giá KM: 295.000 Đ

  Bảo hành: tháng

  Bàn phím Dell Latitude E4310 Keyboard

  Giá bán: 295.000 Đ
  Mô tả sản phẩm:
  Keyboard Dell Latitude E4310 
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 1 2 3 4 Next

Tư vấn sửa chữa: 04.66.723.999

Kinh doanh 1: 0964.704.666
Kinh doanh 2: 0967.889.114
Kinh doanh 3: 0964.704.666
Hỗ trợ kĩ thuật 1: 04.66.723.999
Hỗ trợ kĩ thuật 2: 04.66.723.999